EsglesiaViva

Magazine d’actualitat cristiana, social i humana, realitzat pel Departament de Mitjans de Comunicació Social del Bisbat de Girona.

Dirigeix i Presenta:
Àngel Rodríguez


Diumenge a les 09h