Departament de Publicitat

 

LA PUBLICITAT A RÀDIO CALELLA TELEVISIÓ

Ràdio Calella TV ofereix als anunciants un ampli ventall de possibilitats a l’hora de contractar una campanya de publicitat.
Degut a les diferents i variades possibilitats de contractació, i amb la voluntat de no saturar a l’anunciant amb números i apartats, aquí només presentem una petita mostra dels preus de les tarifes vigents. Des de la tarifa més econòmica amb contractació per 3, 6 o 12 mesos consecutius a la que permet contractar publicitat per un sol mes.

A partir dels preus aquí indicats tindreu una orientació de les combinacions econòmiques i d’emissió d’anuncis que es poden realitzar i que més puguin encaixar amb les vostres estratègies de comunicació.

Si us interessa podeu demanar, sense compromís, informació detallada o sol·licitar un pressupost personalitzat.

 

TARIFA – CONTRACTACIÓ PER MESOS

Aquesta modalitat de contractació i amb els preus corresponents a la durada dels anuncis, es pot fer també amb falques de 30 o 45” i amb una contractació de 3, 6 o 12 mesos consecutius. Com més mesos de contractació, més económic resulta el preu unitari dels anuncis.

Tarifa 3M – Preu mensual per contractació de 3 mesos consecutius
Falques de fins a 20”
Emissió de falques 1 per dia. Preu mensual:30,00 €
Emissió de falques 2 per dia. Preu mensual:55,00 €
Emissió de falques 4 per dia. Preu mensual:95,00 €
Emissió de falques 6 per dia. Preu mensual: 150,00 €

 

TARIFA – CAMPANYA PUNTUAL
CP – PACK DE FALQUES – MÀXIM 30 DIES

Aquesta modalitat de campanya està creada especialment per aquells anunciants que durant l’any volen realitzar de manera puntual, una o diverses accions de publicitat, sense el compromís d’una contractació de publicitat mensual continuada. Es tracta de Packs de falques que s’han de radiar en un període de temps no superior a 30 dies. És la modalitat que aporta més avantatges a l’hora de distribuïr les falques contractades. Amb els preus corresponents es poden contractar campanyes amb falques de 20, 30 o 45” de durada.

Tarifa CP – Campanya puntual – Distribució dels anuncis segons
convingui a l’anunciant en un període te temps no superior a 30 dies
Pack de Falques de fins a 20“
Preu per emissió de 60 falques: 105,00 €
Preu per emissió de 90 falques: 140,00 €
Preu per emissió de 120 falques: 185,00 €
Preu per emissió de 180 falques: 280,00 €

********

Al preu total de cada proposta s’hi ha de sumar la producció de les falques

Producció de falques
Fins a 30” preu unitari: 30 € fins a 45” preu unitari:40 €
Falques especials, previ pressupost

A tots els preus cal sumar-hi l’IVA
Per més informació o per altres modalitats de contractació contacteu amb el
Departament de Publicitat de Ràdio Calella Televisió

Tel. 620 512 553 · publicitat@radiocalellatv.cat