Entaulem conversa amb protagonistes d’accions o persones que han promogut projectes que generen canvis d’algun tipus i fan que el món sigui un mica millor.

Presenta:
Laura Cera


Dimarts a les 19:15h