Entaulem conversa amb protagonistes d’accions o persones que han promogut projectes que generen canvis d’algun tipus i fan que el món sigui un mica millor.

Presenta:
Laura Cera


Dimecres a les 20:15h