Arxiu Diari: 17 març 2022

Dues persones opten a rellevar Pere Porti

La figura del Síndic o Síndica Municipal de Calella té la continuïtat garantida. Sempre i quan les candidatures que s’han presentat per ocupar el càrrec compleixin els requisits de la…