LhoradelConsumidor

Espai on el el tècnic de consum Oriol Contreras resol dubtes plantejats per la ciutadania en relació a diverses temàtiques concretes: factures telèfoniques, de llum, operacions bancàries, de comerç electrònic…