La seguretat és la principal preocupació de les calellenques i calellencs

Intervenció policial a Calella (Imatge d'arxiu)

Creix la preocupació entre les calellenques i calellencs per la seguretat ciutadana. En l’última enquesta del DIBAròmetre 2.0 corresponent al període 2023-2024 ja apareix com el problema més greu que es percep a Calella, seguit de la neteja i dels aspectes associats a la immigració. El 30% de les persones enquestades així ho han indicat, el doble que en l’edició anterior. Per darrera hi trobem l’aparcament, el manteniment dels carrers, l’atur, l’incivisme, l’habitatge, el turisme i l’oferta comercial, que completen el top 10 del rànquing. La Diputació de Barcelona també pregunta sobre la gestió de l’Ajuntament: 8 de cada 10 l’aproven i més de la meitat consideren que fomenta la participació ciutadana, però que és poc o gens transparent.

La Diputació de Barcelona ha publicat els primers resultats de la segona edició del DIBAròmetre 2.0 sobre l’opinió de les calellenques i calellencs de temes d’àmbit local i dels serveis que ofereix l’Ajuntament. Els últims es corresponen al període 2023-2024, i hi ha canvis significatius respecte l’edició anterior.

La seguretat ciutadana es destaca com el problema més greu que es percep a Calella: ho diuen 3 de cada 10 persones enquestades, el doble que en l’onada del 2022-2023. Per darrera hi ha la neteja (16%) – que havia aparegut en el primer lloc – i li segueixen els problemes associats a la immigració (9%), tot i que l’enquesta no concreta quins són. El top 10 el completen l’aparcament (7%), el manteniment dels carrers (6%), l’atur (3,9%), l’incivisme (3,5%), l’accés a l’habitatge (2,2%), el turisme (2,2%) i l’oferta comercial (2%).

L’enquesta també pregunta sobre l’evolució de la ciutat en el darrer any i gairebé la meitat de les persones han respost que ha anat a pitjor (49,8%) pel 27,3% que creu que ha millorat. Però les calellenques i calellencs són majoritàriament optimistes, perquè el 49,9% dels enquestats opina que la situació millorarà en el futur.

En l’àmbit estríctament econòmic, que la situació a Calella ha empitjorat és l’opinió majoritària (44%). El resultat dobla el d’aquelles persones que creuen que ha millorat (22%), i el 12,3% no perceben canvis. Per ells, la ciutat està igual que l’any anterior.

La cosa està força igualada quan es pregunta quina és la situació personal a nivell econòmic. Les que han indicat que està pitjor representen el 35,6% de les respostes obtingudes; el 34,2% diuen que no ha variat; i el 28,2%, que ha millorat.

Un 6,1 de nota a la gestió municipal

Les calellenques i calellencs aproven la gestió municipal amb un 6,1 sobre 10, quatre dècimes més que en l’última edició del DIBAròmetre 2.0. Una qualificació que està per sobre de l’obtinguda a nivell comarcal i de la província de Barcelona.

El servei més ben valorat amb un 6,3 sobre 10 és el transport públic. El servei d’autobús interurbà mancomunat amb Pineda de Mar i el Carrilet són els únics mitjans de transport estríctament de competència municipal. L’enllumenat treu la mateixa nota, i la recollida d’escombraries es valora amb un 6.

La majoria de persones enquestades consideren que l’Ajuntament està bastant o molt compromesa amb la conservació del medi ambient i la lluita contra el canvi climàtic (52,7%) i que s’afavoreix bastant o molt la participació ciutadana (53,1%).

Per contra, les que opinen que l’Ajuntament és poc o gens transparent en la seva manera de funcionar són més (44,1%) que les que opinen que ho és molt o bastant (34,6%). El 6,9% opta per respondre normal o regular.

En el gràfic s’aprecia com els resultats a l’enquesta han canviat respecte l’última edició en la línia que s’han produït avenços quant a la participació ciutadana en assumptes municipals.

Com ens desplacem i com valorem l’oferta de serveis a Calella?

Caminar és el mitjà de transport més utilitzat per les calellenques i calellencs en els desplaçaments per dins de la ciutat. És l’opció de gairebé el 80% de les persones enquestades. A molta diferència, el cotxe, que és el que més sovint utilitzen el 6,7% de les que han participat al DIBAròmetre 2.0. Perd adeptes, com també passa entre les persones usuàries del transport públic i les que opten per la bicicleta, respecte l’última edició de l’enquesta.

Sobre l’oferta cultural i l’ús d’equipaments

L’enquesta de la Diputació de Barcelona també demana l’opinió sobre l’oferta cultural i les calellenques i calellencs creuen, de llarg, que és suficient. També hi ha una pregunta sobre el coneixement, valoració i freqüència d’ús dels equipaments municipals. Sobre quin d’ells fa més falta a Calella, la majoria indiquen que de tipus sanitari (37,7%). El baròmetre es publica quan el projecte d’ampliació de l’Hospital comarcal Sant Jaume de Calella encara està en la fase de treballs administratius i tècnics, encara sense el projecte definit ni aprovat.

Nivell de satisfacció de viure a Calella

3 de cada 4 persones residents a Calella expressa que està molt o bastant content de viure a la ciutat. En l’edició del DIBAròmetre 2.0 del 2022-2023 representaven 83,8% de les persones enquestades. El 14% diu que normal o regular i només el 7,9% manifesten que estan que està poc satisfetes.

La dada s’assimila molt a la percepció que es té a nivell comarcal i de la província de Barcelona.

El DIBAròmetre 2.0 s’ha realitzat per mitjà de 400 enquestes telefòniques a Calella, fetes a finals del 2023, seguint quotes de sexe i edat. L’objectiu és disposar d’informació sobre el municipi, els serveis que ofereix i la seva administració a partir de la percepció de la ciutadania, per tal de generar coneixement d’utilitat pública.

Compartir

Potser t'interessa

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.