L’Ajuntament fixa les bases per garantir la igualtat de gènere entre els treballadors municipals

Acord unànime de totes les forces polítiques municipals per donar llum verd al primer Pla Intern d’Igualtat de Gènere de l’Ajuntament de Calella. Pendent del tràmit d’exposició perquè sigui aprovat amb caràcter definitiu, i per tant es comenci a implementar, el document té per objectiu garantir el tracte no-discriminatori entre les dones i els homes que treballen a la Corporació Municipal. Des de l’accés al lloc de feina, fins a la promoció laboral per ocupar càrrecs de responsabilitat, o la igualtat també a nivell salarial, entre d’altres. En aquest aspecte, la CUP i Esquerra van tornar a posar l’accent en el diferencial de sou que perceben dos dels membres del Govern Municipal per la mateixa dedicació. Són el de la regidora responsable de l’Àrea d’Igualtat, Cindy Rando, que és inferior al del regidor de Política Social, Ramon Llamazares.

L’elaboració del Pla Intern d’Igualtat de Gènere era un de les accions recollides en el segon Pla Local d’Igualtat de Calella, que es troba a les acaballes de la seva vigència. En l’última sessió plenària de l’any se’n va presentar el document, que va avalar tot l’arc plenari, sense excepció. Un cop s’aprovi definitivament –ara està en període d’exposició pública–, tindrà vigència per quatre anys (2020-2024) i durant aquest temps s’haurà de donar compliment als 43 compromisos que assumeix l’administració local per garantir el tracte no-discriminatori entre les dones i homes de la plantilla municipal. A més, contempla la creació d’una comissió encarregada de fer-ne el seguiment i la incorporació d’un tècnic en matèria d’Igualtat que vetlli pel seu compliment.

El consistori es compromet a potenciar les capacitats i el talent de totes les persones que treballen a l’Ajuntament, trencant estereotips i obstacles per raó de gènere. El Pla Intern d’Igualtat fixa les bases per garantir que dones i homes tindran els mateixos drets a l’hora d’accedir a un lloc de feina, a promocionar professionalment, a assumir càrrecs de responsabilitats i a cobrar el mateix.

Des de Ciutadans, el regidor Guillermo Gomis va repassar la normativa legal que dona cobertura a les voluntats del Pla intern.

L’article 14 de la Constitució espanyola proclama el dret a la igualtat i la no discriminació per raó de sexe. De la seva banda, l’article 9.2 consagra l’obligació dels poders públics de promoure les condicions perquè la igualtat de les persones i els grups sigui reals i efectiva. Per aquest motiu, hi votarem a favor.

Trencar la bretxa salarial és un dels compromisos explícitament recollits i sobre el qual va parlar la portaveu de la CUP, Núria Freixas, referint-se i denunciant novament el diferencial de retribució que perceben els regidors Rando i Llamazares, quan tots dos tenen una mateixa dedicació.

Ens sap molt greu ser repetitius, perquè ja ho hem parlat amb dues mocions, sobre la diferència de sou entre els regidors Rando i Llamazares. És un tema preocupant que justament el Pla treballa per resoldre aquest problema, però dins el consistori existeix aquesta diferència.

No obstant això, la CUP va donar el seu vot favorable al Pla i va felicitar la regidora d’Igualtat i ponent del document, Cindy Rando, per la recent constitució a Calella de la comissió de Dones LGTBI.

Calella en Comú va exposar discrepàncies sobre la metodologia utilitzada per l’empresa redactora en la diagnosi que s’incorpora al document final. Perquè els partits de l’oposició no van poder participar en els treballs previs i perquè la mostra representativa, al seu parer, ha estat deficient i inadequada. Sebastián Tejada va demanar-ne una revisió, tot i valorar encertats els 43 compromisos que se’n desprenen.

No ens descriu correctament com son els blocs dels homes i les dones, les diferències i les similituds, i les variables. Per tant, creiem que és millorable (…) Els 43 compromisos institucionals son acceptables i interessants, esperem que o vagi a un calaix.

Esquerra compateix amb els comuns que el treball diagnòstic s’ha fet prenent de base una mostra poc representativa de la massa laboral de l’Ajuntament. Amb la CUP, que la institució ha de ser exemple en igualtat salarial. La regidora Pilar Rocafort, va demanar detalls sobre qui formarà part de la comissió de seguiment del Pla Intern d’Igualtat i quan es preveu incorporar el tècnic que vetllarà perquè es compleixi.

És important que un cop elaborat qualsevol document de planificació, les accions i el calendari es portin a la pràctica. I aquí és importantíssim el lideratge institucional i polític, que el veiem en el moment que es porta aquest pla; però és absolutament necessari que hi hagi també lideratge de la part tècnica i professional de l’Ajuntament perquè no quedi en un calaix.

La regidora d’Igualtat, Cindy Rando, va respondre a les interpel·lacions de Tejada i Rocafort, i va agrair el suport del conjunt del plenari al document de bases.

He contactat amb l’empresa per mirar de complementar les dades, com els comuns van demanar. A Rocafort, i pel que fa la comissió de seguiment, es reunirà un cop s’hagi aprovat el Pla. I pel que fa a l’agent d’Igualtat, estem mirant la millor opció.

En aquest cas, la regidora d’Igualtat va obviar les interpel·lacions de l’oposició sobre el sou que percep per la seva dedicació exclusiva (27.600€ anuals), per sota del que cobra el seu company de Govern, el regidor de Política Social, Ramon Llamazares (32.100 € anuals).

Compartir

Potser t'interessa

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *