Les obres del cobriment de la part alta de la Riera Capaspre duraran sis mesos

L’Ajuntament de Calella ha aprovat inicialment el projecte per cobrir la Riera Capaspre, carretera N-II en amunt. Es tracta d’un tram de 104 metres, que permet arribar al carrer Ramon i Cajal –a l’alçada del nou Mercadona–, donant continuïtat als treballs que es van fer l’any 2009, en una primera fase que també va incloure la urbanització superficial. En aquesta segona, no es contempla. El projecte executiu preveu que les obres s’allarguin aproximadament sis mesos i que provoqui afectacions puntuals en el trànsit, que s’haurà de desviar quan es facin els treballs de retirada de la pila central que subjecta la rotonda.

El cobriment proposat connecta el tram executat l’any 2009, que arribava a la carretera N-II, i aquest segon, al voltant del creuament amb carrer Ramon i Cajal, on l’any 2017 s’hi va construir una rotonda. La nova coberta té una longitud de 104 metres.

L’actuació pretén millorar el comportament hidràulic de la riera en casos d’avingudes, més o menys importants, segons paràmetres definits per l’Agència Catalana de l’Aigua. Això passa per retirar l’obstacle que suposa la pila central que subjecta la rotonda de la carretera N-II, donant una solució uniforma a tot el tram des del carrer Ramon i Cajal i la desembocadura a la platja.

El projecte, que s’ha aprovat inicialment, es divideix en diferents àmbits d’execució:

-L’enderroc del pilar central, de la rampa d’accés a la riera i, parcialment, de les estructures que es veuran afectades per les obres.
-La construcció de pilars de 65 centímetres de diàmetre a banda i banda del camí de la riera.
-La construcció de murs on hi ha la rampa d’accés i la zona del pas per sota la carretera NII.
-La instal·lació d’una jàssera per al recolzament de les bigues de cobriment prefabricades.
-La col·locació de la coberta.

L’obra no inclou les obres d’urbanització superficial, tot i que s’ha previst fer-hi una pavimentació provisional.

La inversió prevista és de 770.816 euros. L’Ajuntament de Calella ha assegurat una subvenció de la Diputació de Barcelona que en cobreix més de la meitat. La resta es pagarà amb recursos municipals, encara que es demanarà un ajut econòmic a l’Agència Catalana de l’Aigua.

Compartir

Potser t'interessa

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *