Ple Ordinari 1-12-2022


Sessió ordinària del Ple Municipal de l’Ajuntament de Calella. Emissió en directe des del saló de sessions de la Casa Consistorial.

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovació, si s’escau, de l’esborrany de les actes número 10 del Ple ordinari del dia 14 d’octubre, número 11 del Ple extraordinari del dia 27 d’octubre i número 12 del Ple extraordinari del dia 10 de novembre de 2022.

2.- Despatx oficial.

3.- Donar compte de les resolucions emeses del 10 d’octubre al 25 de novembre de 2022 (resolució 2022/1343 a resolució 2022/1575).

ÀREA DE POLÍTICA SOCIAL I GENT GRAN

4.- Dictamen de delegació al Consell Comarcal del Maresme del SAD 2023.

ÀREA DE CULTURA

5.- Dictamen per aprovar la “Declaració de la balustrada del Passeig Manuel Puigvert com Bé Cultural d’Interès Local (BCIL)”.

ÀREA DE TERRITORI

6.- Dictamen per a l’aprovació inicial de la modificació puntual del POUM.

ÀREA DE SERVEIS DE CIUTAT I SOSTENIBILITAT

7.- Dictamen d’aprovació del Plec de Clàusules Administratives i Prescripcions Tècniques per la concessió demanial per a la gestió i explotació del restaurant bar de propietat municipal anomenat “La Gàbia”.

8.- Dictamen execució de sentència núm. 126/2018 i acceptació de la transmissió de la guingueta núm. 5 de la platja gran de Calella.

MOCIONS

9.- Moció presentada pel grup municipal de Junts per Calella – PDeCAT, per instar l’impuls al municipalisme i la seva conciutadania.


Potser t'interessa

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *