Ple Ordinari 14-10-2022


Sessió ordinària del Ple Municipal de l’Ajuntament de Calella. Emissió en directe des del saló de sessions de la Casa Consistorial.

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovació, si s’escau, de l’esborrany de l’acta número 9 del Ple ordinari del dia 21 de juliol de 2022.

2.- Despatx oficial.

3.- Donar compte de les resolucions emeses del 18 de juliol al 9 d’octubre de 2022 (resolució 2022/971 a resolució 2022/1342).

ÀREA D’HISENDA I RECURSOS INTERNS

4.- Dictamen per aprovar inicialment l’inventari de béns i drets de l’Ajuntament de Calella.

5.- Dictamen per modificació puntual i singular de la relació i valoració de llocs de treball de l’Ajuntament de Calella.

6.- Dictamen per a l’assumpció en concepte d’indemnització de les despeses jurídiques de defensa i representació derivades de la causa 41/2022-M.

7.- Dictamen per aprovar el compte general de la Corporació corresponent a l’exercici 2021.

ÀREA DE TERRITORI

8.- Dictamen per aprovar definitivament de la modificació PA-7 Valldenguli promogut per la mercantil CREU GROGA, S.L.

MOCIONS

9.- Proposta de resolució presentada pel grup municipal Calella en Comú per acordar la redacció d’un Pacte contra la segregació escolar a la ciutat de Calella.

10.- Moció presentada pel grup municipal de la CUP i ERC per a l’adhesió a la campanya del Dia Mundial de la Salut Mental proposada per la Federació de Salut Mental de Catalunya.

11.- Moció presentada pels grups municipals d’ERC, Calella en Comú i la CUP per exigir inversions pendents, millores al sistema de Rodalies i propostes per fomentar el transport en tren des de la nostra ciutat.

12.- Moció presentada pels grups municipals d’ERC, Calella en Comú i la CUP relacionada amb la iniciativa legislativa popular (ILP) del moviment #regularitzaciónya per a una regularització extraordinària de persones migrants a l’estat espanyol.

13.- Moció presentada pel grup municipal de la CUP i ERC per a l’elaboració d’una taula de fiscalització del servei de recollida i neteja de Calella.

14.- Moció presentada per tots els grups municipals de suport a les dones iranianes.

PRECS I PREGUNTES


Potser t'interessa

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *