Curs 2023-2024: comença la preinscripció d’infantil i primària

Des d’avui i fins el 20 de març, a través del portal prinscripcio.gencat.cat, es poden formalitzar les preinscripcions per a l’educació infantil de segon cicle (de 3 a 6 anys) i de primària. El Departament d’Educació ha editat una guia per acompanyar les famílies en la tria del centre – públic o concertat – i completar el procés fins a la matriculació, que es farà del 20 al 28 de juny. El curs 2023-2024 començarà la primera setmana de setembre, encara sense data. S’ha obert un període de consultes amb tots els agents educatius per decidir com seran les classes de tarda, havent descartat la fórmula de jornada intensiva i extraescolars que es va provar el curs passat.

La preinscripció escolar per al curs 2023-2024 comença amb l’educació infantil de segon cicle (de 3 a 6 anys) i de primària, un cop els centres han celebrat les jornades de portes obertes per donar a conèixer el seu projecte educatiu.

Del 6 al 20 de març, i a través del portal preinscripcio.gencat.cat, es poden presentar les sol·licituds indicant la llista ordenada de les escoles que demanen i també les circumstàncies: residència habitual, si l’infant té un germà o germana al mateix centre, si té alguna necessitat educativa especial, etc. Només es pot presentar una sol·licitud per alumne o alumna.

En el cas de la preinscripció al segon cicle d’educació infantil, s’apliquen aquests criteris:

50 punts si té germanes o germans escolaritzats en el mateix centre
30 punts segons la proximitat del domicili habitual o del lloc de treballa
20 punts si la mare o el pare treballa dins la zona educativa
15 punts si la família percep la renda garantida de ciutadania

En el cas d’empatar en punts, es tenen en compte els criteris següents:

15 punts si algun membre de la unitat familiar té una discapacitat igual o superior al 33 %
10 punts si el pare o mare treballa en el mateix centre educatiu triat en primera opció
10 punts si l’alumne o alumna forma part d’una família nombrosa
10 punts si l’alumne o alumna forma part d’una família monoparental
10 punts si ha nascut en un part múltiple (és a dir, que té germans bessons)
10 punts si es troba en situació d’acolliment familiar
10 punts si es té la condició de víctima de violència de gènere o terrorisme

Cal emplenar la sol·licitud electrònica o en suport informàtic que hi ha al web preinscripcio.gencat.cat, en el termini establert. Una vegada enviada, es rep, per correu electrònic, el resguard de la presentació de sol·licitud, on s’especifica si cal adjuntar alguna documentació fotografiada o escanejada. En la sol·licitud, és molt important indicar el màxim de centres i també si es vol una plaça d’ofici, en cas que no s’assigni cap dels centres demanats.

Els centres educatius de Calella s’han mostrat predisposats a ajudar les famílies que tinguin dificultats o no disposin dels mitjans necessaris per completar el tràmit.

Quines són les dates clau del calendari?

?️ Presentació de la sol·licitud:
Educació infantil de segon cicle i educació primària: del 6 al 20 de març de 2023.
Educació secundària obligatòria: del 8 al 20 de març de 2023.

?️ Publicació de la llista de sol·licituds que s’han presentat en cada centre amb la puntuació provisional obtinguda: 21 d’abril (es poden presentar reclamacions electrònicament, en cas de desacord, del 21 al 27 d’abril).

?️ Publicació de la llista de sol·licituds que s’han presentat en cada centre, un cop resoltes les reclamacions: 3 de maig.

?️ Sorteig públic del número de desempat, que serveix per resoldre les situacions d’empat després d’aplicar els criteris de prioritat: 9 de maig.

?️ Publicació de la llista ordenada de sol·licituds: 11 de maig.

?️ Publicació de la llista d’alumnes admesos en cada centre i de la llista d’espera: 12 de juny.

?️ Matrícula: del 20 al 28 de juny per a tots els ensenyaments.

 

Aquest és el calendari de preinscripcions per a la resta d’etapes educatives:

CALENDARI_PREINSCRIPCIO_ESCOLAR_CURS_2023_2024

Compartir

Potser t'interessa

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *