La CUP pregunta sobre la possible conversió d’un dels blocs de la plaça Pau Casals en pisos d’ús turístic

El regidor Jan Catà va aprofitar el torn de precs i preguntes del Ple Municipal per demanar informació al Govern sobre la possible conversió d’un bloc de pisos en habitatges d’ús turístics. Es tractaria d’un dels edificis que envolen la plaça Pau Casals, a la illa de cases delimitada pels carrers Jovara i Anselm Clavé, entre Balmes i Costa i Fornaguera. L’alcaldessa Montserrat Candini es va comprometre a esbrinar si s’estan fent tràmits en aquest sentit.

El regidor de la CUP va apuntar que, sota l’objectiu de convertir els habitatges per a usos turístics, s’estaria coaccionant als llogaters actuals.

Hi ha una promotora que està adquirint una sèrie de pisos per fer-los d’ús turístic i està, fins i tot, coaccionant alguns llogaters per fer-los fora. La pregunta és si s’està al corrent d’aquesta mala praxis i si es pensa fer alguna acció per evitar-ho.

L’alcaldessa es va comprometre a investigar les dades de què disposa l’Ajuntament de Calella i fer-ne un seguiment.

Calella disposa des de principis de l’estiu del 2018 d’una ordenança que regula específicament els habitatges d’ús turístic. Una normativa que endureix les condicions per obtenir la llicència necessària per a la posada en marxa de l’activitat. Per tal d’evitar problemes de convivència veïnal, és obligatori senyalitzar els habitatges amb un rètol distintiu on s’especifica el nombre màxim de persones que s’hi poden allotjar. També ha de disposar d’un número telefònic d’incidències que ha d’estar operatiu 24 hores i ha de garantir una capacitat de resposta de 30 minuts. La normativa recull un règim de sancions en cas d’incompliments, tipificats com a lleus, greus o molt greus.

Potser t'interessa

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.