L’Ajuntament desconeix l’impacte sobre Calella de l’anul·lació de l’impost la plusvàlua

És un gravàmen que en teoria només s’ha d’abonar quan es ven un immoble que s’ha revaloritzat. Una sentència del Tribunal Constitucional obligarà a reformar aquest impost de finalitat local i els contribuents que hagin venut la seva propietat a un preu similar o més baix que el van comprar podran recórrer la liquidació. Una casuística que s’ha donat especialment en temps de crisi, quan els pisos van perdre valor.

La plusvàlua es calcula a partir del valor cadastral dels anys, fins un màxim de vint, durant els quals el propietari ha estat el titular del l’immoble. La sentència del Tribunal Constitucional admet però que no es pot aplicar el gravàmen si no hi ha hagut guany econòmic en la transmissió patrimonial.

La sentència de l’alt tribunal afecta la normativa de la llei d’hisendes locals -com a perceptores finals de l’impost- però haurà de ser el govern espanyol qui l’hagi de reformar. Així ho ha explicat el tinent d’Alcaldia d’Hisenda, Jordi Sitjà, qui admet que l’administració local no disposa de les dades exactes sobre els diners que els contribuents locals podrien reclamar. Creu però que la incidència és “molt petita”.

“Estem parlant de finques en un moment puntual de conjuntura econòmica, que pugui acreditar un valor a la baixa fruït de la crisi, i a més afecta a la liquidació només dels última quatre anys. La FMC explica en una nota que ens ha fet arribar que la fórmula per determinar si ha hagut o no increment del valor correspon al legislador, no a l’administració local”, ha matisat.

El tinent d’Alcaldia d’Hisenda ha recalcat doncs que l’Ajuntament no és competent per gestionar les possibles reclamacions que puguin fer els contribuents i que, en aquest sentit, en donaran trasllat a l’organisme liquidador. “Les plusvàlues i les liquidacions es gestionen des de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona i, per tant, si algú fa una reclamació via instància els la traslladarem”, ha afegit.

Informacions periodístiques posen de relleu que entre el 2009 i el 2015 el preu dels pisos va caure un 15%, mentre que els ingressos globals a l’Estat en concepte de plusvàlua van augmentar un 100%.

Compartir

Potser t'interessa

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *