Ple Extraordinari 29-06-2023


Sessió extraordinària del Ple Municipal de l’Ajuntament de Calella. Emissió en directe des del saló de sessions de la Casa Consistorial.

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovació de l’acta de constitució de l’Ajuntament i elecció de l’alcalde, celebrat el 17 de juny de 2023.

2.- Proposta de l’alcalde per la creació dels Grups Municipals.

3.- Proposta de l’alcalde per l’establiment de la periodicitat de les sessions ordinàries del Ple de la Corporació i de la Junta de Govern Local.

4.- Proposta de l’alcalde per la creació i composició de les Comissió Informativa General i de la Comissió Especial de Comptes.

5.- Proposta de l’alcalde per la designació dels representants de la Corporació a entitats supramunicipals i consorcis.

6.- Proposta de l’alcalde per l’establiment de les retribucions dels membres de la Corporació amb dedicació exclusiva i règim d’indemnitzacions de la resta de membres.

7.- Proposta de l’alcalde pel nomenament de les places de personal eventual de confiança o assessorament especial.

8.- Proposta de l’alcalde de delegació del Ple a la Junta de Govern Local de la fixació dels preus públics.

9.- Donar compte del Decret de l’alcalde de data 17 de juny 2023, de nomenament dels Tinents d’alcalde.

10.- Donar compte del Decret de l’alcaldia de data 17 de juny de 2023, de les delegacions efectuades a regidors.

11.- Donar compte del Decret de l’alcalde de data 26 de juny 2023, de creació, composició i competències de la Junta de Govern Local.


Potser t'interessa

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *