Ple Ordinari 30-03-2023


Sessió ordinària del Ple Municipal de l’Ajuntament de Calella. Emissió en directe des del saló de sessions de la Casa Consistorial.

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovació, si s’escau, de l’esborrany de l’acta número 1 del Ple ordinari del dia 2 de febrer de 2023.

2.- Despatx oficial.

3.- Donar compte de les resolucions emeses del 26 de gener de 2023 al 26 de març de 2023 (resolució 2023/126 a resolució 2023/447).

4.- Donar compte de la liquidació del pressupost de la Corporació per a l’exercici 2022.

5.- Dictamen per acordar la delegació de competències al Consell Comarcal per a la compra agregada d’energia elèctrica i gas natural i l’assessorament tècnic i gestió en matèria d’energia.

6.- Dictamen per a la ratificació de la modificació dels Estatuts del Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme.

7.- Dictamen per a la modificació puntual de l’Ordenança Municipal de Circulació.

8.- Dictamen per acordar la declaració com a BCIL de l’obra pública de l’arquitecte Jeroni Martorell.

9.- Dictamen per a l’aprovació inicial de la modificació puntual del POUM “Modificació Catàleg Béns Protegits”.

10.- Dictamen per a l’aprovació inicial de la modificació puntual del POUM que té per objecte la regulació dels Equipaments de titularitat privada.

11.- Dictamen per a la modificació de la qualificació jurídica de la finca municipal destinada a aparcament de l’hospital per la cessió al Consorci “Corporació de Salut Maresme i La Selva” per a l’ampliació i modernització de l’hospital.

12.- Dictamen de modificació del pressupost de l’exercici 2023.

13.- Dictamen per a la modificació puntual i singular de la relació i valoració de llocs de treball a l’Ajuntament de Calella.

14.- Moció presentada pels grups municipals d’ERC i Calella En Comú pel desenvolupament de mesures de contractació pública estratègica a l’ajuntament i empreses municipals de Calella.

15.- Moció presentada pels grups municipals d’ERC i Calella En Comú per la cessió dels actius immobles de la Sareb a Calella.

PRECS I PREGUNTES


Potser t'interessa

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *