Calella fixa un nou calendari fiscal per respondre a la pandèmia del coronavirus

Amb motiu de l’emergència sanitària i per tal d’alleugerir l’impacte en les economies domèstiques i empresarials, Calella ha aprovat un nou calendari per al pagament d’impostos i taxes. S’han estirat els terminis, alguns fins a finals d’any, i s’ha revocat la taxa de les terrasses de bars i restaurants, tal com va avançar el Govern Municipal. Una decisió que comportarà una pèrdua d’ingressos xifrada en 110.000 euros.

A mig exercici fiscal, i en una mesura del tot inèdita, l’Ajuntament de Calella ha fixat un nou calendari per al pagament d’impostos i taxes en resposta a la complicada situació econòmica que la crisi del coronavirus ha deixat a particulars i empreses.

La proposta, aprovada ahir en sessió plenària, consisteix en fixar nous terminis perquè calellencs i calellenques atenguin les seves obligacions tributàries. Així doncs, el pagament de l’impost de circulació es podrà pagar fins l’1 de juliol (el rebut domiciliat es carregarà aquest mateix dia).

En el cas de l’IBI, i per als contribuents que no el tinguin domiciliat, el termini de pagament és fins l’1 de setembre.

Es mantenen les tres fraccions de pagament de la contribució domiciliada, però amb canvi de dates:
-la primera fracció: 3 d’agost
-la segona fracció: 1 d’octubre
-la tercera fracció: 1 de desembre

El nou termini de la taxa d’escombraries domèstiques és del 5 de juny a l’1 d’octubre. Els contribuents que tinguin el rebut domiciliat, se’ls carregarà aquest últim dia.

La taxa comercial es passa a l’últim trimestre de l’any: es podrà pagar entre l’1 de setembre i l’1 de desembre. La data de domiciliació serà el dia 2 de desembre.

I pel que fa l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAC), i amb el propòsit de facilitar liquiditat a les empreses durant l’any fiscal, el pagament s’ha fixat per al periode que va del 18 de setembre a l’1 de desembre. Els rebuts domiciliats es carregaran també coincidint amb l’últim dia de cobrament.

El nou calendari fiscal de Calella contempla també la derogació provisional de la taxa de terrasses de bars i restaurants. Només per aquest exercici del 2020. I s’inclou una disposició transitòria per la qual es no s’aplicaran recàrrecs als contribuents que sol·licitin ajornar o fraccionar tributs sempre que es faci dins el periode de pagament voluntari.

Compartir

Potser t'interessa

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *