Com regula l’ordenança municipal la circulació de bicicletes i patinets elèctrics?

El carrer Església és un peatonal on està prohibida la circulació de bicicletes i patinets elèctrics
El carrer Església és un peatonal on està prohibida la circulació de bicicletes i patinets elèctrics

Els articles 8 bis i 11 de l’ordenança municipal de circulació, modificada l’any 2017, regulen com ha de ser l’ús de bicicletes i patinets elèctrics (vehicles de mobilitat personal) dins la trama urbana de Calella. Per on poden i per on no poden passar, com s’ha de fer la circulació, i quins requisits s’exigeixen als conductors i propietaris. Aquesta és la normativa que el Ple Municipal ha acordat modificar perquè s’entri més al detall i per recollir també les noves directrius que emanen del Reial Decret estatal sobre circulació que es va aprovar el gener del 2021. Ho va proposar Cs i hi van votar a favor els partits del Govern Municipal –PDeCAT i PSC– a més d’Esquerra. Calella en Comú i CUP es van abstenir.

L’article 8 bis de l’ordenança municipal de circulació tracta sobre les bicicletes i altres vehicles moguts per la força muscular. Dins d’aquests, hi entrarien els patinets sense motor.

Tots han de circular obligatòriament pels carrils bici segregats i, en el cas que no existeixin, per la calçada. Es considera una infracció greu anar amb bicicleta recolzant-se només en una roda o agafant-se a vehicles en marxa. La velocitat màxima permesa és de 20km/h, sempre en el sentit de la circulació dels vehicles, i han d’anar equipades amb llums o elements reflectants que en permetin la visualització durant la nit o en condicions climàtiques adverses.

La norma general també regula la circulació en parcs públics, passejos, illes de vianants i carrers residencials. També hi poden passar respectant sempre la preferència dels vianants, sense superar els 10km/h i només quan no hi hagi aglomeracions. Es produeix una excepció en els trams de carrers o zones de vianants que tinguin senyalització que ho prohibeixi expressament. Aquest seria el cas del carrer Església, amb senyals verticals pràcticament a cada xamfrà.

Un altre aspecte detallat és el transport d’un segon ocupant. L’ordenança municipal permet muntar a la bicicleta un menor de fins a 7 anys en seients addicionals o remolcs acoblats i degudament homologats.

L’article 10 de l’ordenança estableix que els usuaris de patins, patinets, monopatins, bicicletes i tricicles –sempre que no portin motor– quan hagin de circular per un carrer destinat als vianants on no hi hagi prohibició expressa, no podran anar a més velocitat que el pas d’una persona, circularan en línia recte sense fer ziga-zagues, i respectant la preferència de vianants.

Els patinets elèctrics, prohibits a les zones de vianants

Amb la revisió del 2017, l’ordenança municipal aborda la circulació dels vehicles de mobilitat personal (MVP). S’especifica que hauran de fer-ho amb diligència i precaució, i respectant la preferència de pas dels vianants en passos i cruïlles. Per norma general, no podran circular per zones i illes de vianants.

Com a excepció, i en el cas dels aparells més simples (categoria A), de 350w de potència i velocitat màxima de 15km/h, se’ls permet circular pels parcs públics, voreres i zones peatonals que tinguin una amplada igual o superior als dos metres, i sempre que no hi hagi aglomeració de vianants.

En el cas dels patinets elèctrics que arriben als 30km/h (categoria B i C), se’ls limita a 20km/h quan vagin per les mateixes zones en què es pot anar amb bicicleta: carrils bici segregats i no segregats, i carrers de plataforma única. Però es recalca la prohibició en les peatonals i les llista: carrer Riera, Bisbe Sivilla i Església, plaça de l’Església i de l’Ajuntament, Sant Joan, Sant Josep, Matas i Rodes i Passeig Manuel Puigvert, a més de tots els carrers o zones de vianants que es puguin crear en un futur.

La normativa local estipula diverses obligacions als propietaris d’VMP que tenen finalitat comercial, turística o d’oci. Han d’obligar als seus clients a portar el casc –per a ús personal és obligatori només pels menors de 16 anys–. Han de registrar el patinet a motor i contractar una assegurança de responsabilitat civil per a tercers. En el cas de l’ús particular, s’indica que és recomanable.

Compartir

Potser t'interessa

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *