El Ple Municipal inadmet les al·legacions d’ICV a l’aprovació de la modificació del pressupost del 2019 per “falta de legitimitat”

Amb els vots a favor dels partits del Govern Municipal (PDeCAT i PSC), el vot en contra d’ERC i d’ICV-EUiA, i l’abstenció del PP; el Ple de l’Ajuntament de Calella ha aprovat aquest matí la inadmissió de les al·legacions que el partit ecosocialista ha presentat a la modificació del pressupost del 2019, discoforme amb els canvis relatius a l’empresa municipal Ràdio Calella TV. Unes reclamacions que no s’han entrat ni a debatre perquè segons l’informe emès per la Intervenció Municipal, l’impulsor no està legitimat per signar-les. Això ha indignat al regidor portaveu d’ICV-EUiA, Sebastián Tejada, contrari a aquesta interpretació de la norma i que, alhora, s’ha queixat que l’oposició no està degudament assessorada per part dels més alts funcionaris de l’administració local.

En horari extraordinari, aquest matí a les nou, sessió extraordinària del Ple Municipal de l’Ajuntament de Calella, que ha arrencat amb l’exposició dels arguments legals pels quals s’han inadmès les al·legacions contra la modificació del pressupost municipal que es va aprovar inicialment el 25 de febrer. N’ha fet la lectura el tinent d’Alcaldia d’Hisenda i Règim Intern, Jordi Sitjà.

Vist l’informe preceptiu d’intervenció de fons, segons les atribucions atorgades a l’alcaldia, es proposa al Ple inadmetre la reclamació del GM d’ICV contra la modificació del pressupost del 2019 per falta de legitimació activa i aprovar definitivament l’expedient.

Una argumentació que ha replicat el regidor portaveu d’ICV-EUiA, Sebastián Tejada, defensant la seva legitimitat com a membre de la Corporació Municipal per presentar al·legacions contra els acords plenaris i considerant, en conseqüència d’això, que l’informe d’Intervenció s’excedeix en la interpretació de la Llei de Bases del Règim Local.

La Llei de Bases del Règim Local, que regula sobre la impugnació d’actes, acords o exercicis d’accions; en el seu article 63.1 diu que al costat dels subjectes clarament legitimats per a qualsevol acte en concret, també ho estan l’administració de l’Estat, de les comunitats autònomes i els membres de les Corporacions que haguéssin votat contra els actes o acords impugnables.

Tejada ha assegurat que l’informe tècnic d’inadmissió és “feble” perquè no està ni datat ni tampoc inclou referències legals que el sustentin.

Més enllà d’això, també ha acusat als més alts funcionaris de l’Ajuntament de Calella de desatendre els partits de l’oposició com sí fan -ha denunciat- amb els membres del Govern Municipal.

Si aquest modest regidor ha fet una proposta per anar al ple equivocada o distorsionada, esperava una resposta d’Intervenció que em digués ’vigili perquè no aconseguirà els objectes que persegueix perquè ha fet això malament, perquè va en contra de l’ordenament’.

Una tesi a la qual s’hi ha sumat el regidor del PP, Josep Maria Pérez Basart, demanant que es rectifiqui la situació que denuncien.

Hem vist vàries vegades que Intervenció i Secretaria treballen bàsicament per a l’equip de Govern i no per a tots els regidors de l’Ajuntament. Altres vegades també ens ho hem trobat a l’últim moment i ho hem hagut de retirar. Demanaria que de cara als pròxims plens treballin per a tots els regidors, siguin de Govern o d’oposició, perquè així hauria de ser.

Als dos, l’alcaldessa Montserrat Candini els ha requerit que diguéssin públicament quantes vegades se’ls ha negat assessorament per part de Secretaria o d’Intervenció, i Tejada ha respost que cap.

En aquesta línia, ha recordat que davant documentació registrada formalment i pels canals oficials, la resposta també ha de donar-se en aquests termes.

Una cosa hagués estat que hagués entrat un document demanant assessorament, de ben segur que li haguéssin dit el que opinen. Altra cosa és entrar-ho per registre i després fer-se l’ofès perquè a partir de llavors, i segons les seves responsabilitat, han de marcar posicionament sobre un document oficial.

Sobre el fons de les reclamacions finalment inadmeses, el regidor portaveu d’ICV-EUiA ha reiterat que Ràdio Calella TV es troba “en fals”.

Compartir

Potser t'interessa

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *