El plenari aprova començar a retribuir a l’alcaldessa Montserrat Candini

Candin, però, no percebrà el sou màxim establert per la Llei de pressupostos generals de l’Estat pel càrrec d’alcaldessa amb dedicació exclusiva fins a la constitució del nou Parlament de Catalunya. Actualment, segueix cobrant com a diputada a la cambra catalana. Fins a la renovació del plenari, Candini cobrarà una retribució de 2.000 euros bruts mensuals, en concepte d’indemnització, per la seva assistència al Ple Municipal i a les reunions de la Junta de Govern Local. Una quantia fixe aplicable ja des d’ahir 22 de novembre.

El tinent d’Alcaldia de Règim Intern, Jordi Sitjà, va detallar la proposta que substitueix l’acord que es va adoptar el juliol del 2015, després de les últimes municipals.

“Fixar com a indemnització a partir del 22 de novembre del 2017 en concepte d’assistència efectiva als òrgans col·legiats la quantitat de 2.000 euros bruts mensuals fins que es constitueixi el nou Parlament, moment en el qual desenvoluparà el càrrec amb dedicació exclusiva i amb la retribució anual màxima, que en aquests moments és de 51.005 euros bruts distribuïts en 14 pagues”, va exposar.

Des que va arribar a l’alcaldia de l’Ajuntament de Calella, Candini ha renunciat sempre al seu sou per dedicació exclusiva al càrrec; optant per les percepcions que va rebre com a senadora de les Corts espanyoles, des del 2008 i fins el 2015, i que cobra actualment com a diputada al Parlament de Catalunya.

La proposta es va aprovar amb els vots a favor dels partits del Govern Municipal (PDeCAT i PSC) i d’ICV, amb les abstencions dels regidors d’ERC i de la CUP. La portaveu republicana, Cristina Gómez, ha explicat el perquè de la seva posició. Ha recalcat, en tot cas, que no s’oposen al fet que el càrrec i la responsabilitat d’una alcaldia com la de Calella sigui degudament retribuïda.

“No acabem d’entendre i veure justificat el règim d’indemnitzacions per assistència als òrgans col·legiats que es preveu per uns mesos, uns tres si el Parlament es constitueix el gener. No és pas que estiguem en contra de la totalitat de la proposta, però tampoc d’acord”, ha assenyalat Gómez.

En la sessió també es va fer el sorteig de les meses electorals pels comicis al Parlament de Catalunya del pròxim 21 de desembre. Entre presidents, vocals i suplents, van sortir 171 noms que es repartiran entre les 19 meses dels 4 col·legis electorals. L’Escola Pia, l’escola Freta i la Fàbrica Llobet repetiran com a col·legi, però enlloc de l’Ajuntament vell, exercirà com a espai de votacions la biblioteca. Les llistes es poden consultar al vestíbul de l’Ajuntament.

Compartir

Potser t'interessa

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *