Les exempcions per no ser membre d’una mesa electoral el 14-F

Durant aquests dies els calellencs i calellenques que han estat escollits per sorteig per a ser membre d’una mesa electoral han començat a rebre les notificacions. Ser membre d’una mesa en un dia electoral és un deure ineludible, amb poques excepcions, i no complir-lo es pot considerar com un delicte penal amb sancions econòmiques de fins a 1.800 euros i fins i tot penes de presó per aquells que no es presentin al col·legi electoral. Segons la llei orgànica del règim electoral general (LOREG) qualsevol persona que sàpiga llegir i escriure i menor de 70 anys pot ser cridat a una mesa. Les exempcions que recull aquesta mateixa llei són contades.

Malgrat que les eleccions del 14 de febrer es faran en un context mai viscut, la LOREG no s’ha modificat per aquesta cita electoral. De fet les al·legacions per no ser membre d’una mesa electoral seran les mateixes que les que podíem apel·lar l’any 2011. Els membres de la mesa, titulars i suplents, tenen un marge de 7 dies des de la notificació, per a presentar al·legacions. Ho poden fer davant l’Ajuntament de Calella o la junta electoral d’Arenys de Mar. De fet a Calella, en previsió d’un augment de les al·legacions, s’han escollit fins a 9 suplents per a cada titular.

Persones que es podran deslliurar de manera automàtica de ser membre d’una mesa electoral el 14-f: 

– Les persones que siguin majors de 65 anys.
– Les tinguin una discapacitat declarada o incapacitat per treballar temporalment.
– Les dones gestants amb sis mesos d’embaràs o més, les que disposin de la baixa maternal o les que siguin lactants durant els primers nou mesos del nadó.
– Les persones que hagin de tenir cura de menors de vuit anys o persones discapacitades.
– Aquelles que estiguin ingressades en un centre penitenciari o hospital psiquiàtric.
– Les que hagin format part d’una mesa electoral en tres ocasions en els últims 10 anys.
– Qui sigui víctima d’un delicte pel qual s’hagi imposat una pena o mesura cautelar a algú que estigui inscrit en el mateix cens.
– Professionals que prestin serveis el dia de les eleccions.
– Serveis essencials com metges, sanitaris, protecció civil o bombers.
– Directors de mitjans de comunicació i caps d’informació que cobreixin la jornada electoral.
– Professionals que participin en esdeveniments públics que se celebrin el dia de la votació, previstos amb anterioritat a la convocatòria i que no pugui ser substituït.

Aquestes seran les excepcions que s’acceptaran de manera automàtica, però en alguns casos també podrem al·legar motius personals per no formar part d’una mesa. Aquests, però hauran de ser valorats per la junta electoral de la zona qui decidirà si els accepta. 

– Tenir una lesió, malaltia física o mental que impedeixi exercir les funcions en la mesa.
– Tenir un embaràs de risc durant els primers mesos.
– Estar a punt de tenir una intervenció quirúrgica.
– Ser membre d’una comunitat religiosa per la qual participar en una mesa electoral sigui contrari o incompatible.
– El canvi de residència a una altra comunitat autònoma que dificulti assistir-hi.
– Tenir esdeveniments familiars rellevants el mateix dia de la votació.
– Ser tutor d’un menor de 14 anys quan ningú es pugui fer càrrec d’ell durant la jornada electoral.

La por no és un motiu per no ser membre d’una mesa

Tenir por no comptarà com a excepció per deslliurar-nos de ser membre d’una mesa electoral. En tot cas, les persones que els hagi tocat ser mesa i siguin cuidadors o visquin amb persones de risc podran al·legar no ser-ho, però la Junta Electoral Territorial serà qui tindrà l’última paraula i decidirà si accepta el cas o no.

La llei preveu una multa per no anar a la mesa electoral per aquelles persones que hagin rebut la citació o abandoni el seu lloc durant la jornada. Hi ha sancions econòmiques en funció del poder adquisitiu del penat i també penes de presó entre tres mesos i un any.

 

Compartir

Potser t'interessa

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.