Ple Ordinari 27-07-2023


Sessió ordinària del Ple Municipal de l’Ajuntament de Calella. Emissió en directe des del saló de sessions de la Casa Consistorial.

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovació, si s’escau, dels esborranys de les actes número 6 del Ple extraordinari del dia 26 de juny de 2023 i número 7 del Ple extraordinari del dia 29 de juny de 2023.

2.- Despatx oficial.

3.- Donar compte de les resolucions emeses del 10 de juny de 2023 al 19 de juliol de 2023 (resolució 2023/1006 a resolució 2023/1292).

4.- Presentació de l’informe anual de les actuacions de la Síndica municipal de Greuges de Calella.

5.- Dictamen per la fixació de les festes locals de l’any 2024.

6.- Dictamen per a l’adhesió al Pla Educatiu d’Entorn.

7.- Dictamen per a l’aprovació del Pla de Mesures Antifrau.

8.- Dictamen per a l’aprovació provisional de la modificació del POUM relativa a la regulació dels Equipaments privats de titularitat privada a Calella.

9.- Dictamen per a l’aprovació definitiva de l’expedient de cessió de terrenys al Consorci “Corporació de Salut Maresme i La Selva”.

10.- Dictamen per l’aprovació de l’acceptació de la cessió gratuïta acordada pel Consell Retor del Consorci “Corporació Salut Maresme i la Selva” de les finques registrals 10.996 i 1.145 per a la constitució d’un aparcament públic.

11.- Dictamen per a l’aprovació inicial de l’expedient de modificació del pressupost de l’exercici 2023.-

12.- Moció presentada pel grup municipal d’ERC per l’obertura de l’ajuntament i la informació a la ciutadania.

13.- Moció presentada pel grup municipal Estimem Calella per a la denúncia de la brutícia de les vies del tren per part d’Adif i el seu impacte a la imatge de la nostra població.

PRECS I PREGUNTES


Potser t'interessa

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *