L’Ajuntament tanca amb la propietat l’expropiació de mutu acord de l’Hostal Univers

Nou pas en el procés de construcció del futur aparcament de Can Saleta i, en conseqüència, de l’ampliació de l’hospital Sant Jaume. El Govern modificarà el pressupost municipal del 2023 per finançar l’expropiació de la finca de l’Hostal Univers, afectada per la intervenció que es farà al sector. L’any 2021 es va fer una reserva inicial de 500.000 euros, que ara s’incrementarà en 200.000 euros més. Es destinaran altres 95.000 euros per sufragar el cost de l’enderroc de l’immoble. El total de l’operació puja a 795.000 euros, que s’hauran de transferir a l’empresa municipal Gestvia com a administració actuant. La proposta es porta a aprovació del ple municipal convocat per aquest dijous 27 de juliol.

Tres punts de l’ordre del dia del ple municipal que se celebrarà aquest dijous 27 de juliol fan referència al projecte d’ampliació de l’hospital Sant Jaume de Calella. Els dos primers, sobre la cessió de terrenys – gratuïta – entre l’Ajuntament de Calella i la Corporació de Salut del Maresme i la Selva. El consistori li dona els que hi ha davant les instal·lacions hospitalàries i rep, en contrapartida, la superfície on es construirà l’aparcament de Can Saleta, el que és ara un solar on hi estacionen els professionals sanitaris.

La tercera proposta d’acord és una modificació pressupostària de l’exercici corrent, de 275.000 euros per acabar de dotar la partida destinada a l’operació. Ja tenia una reserva de mig milió d’euros que s’incrementa després que s’hagi arribat a una entesa econòmica amb la propietat que, segons ressalta l’alcalde Marc Buch, garanteix que no es dilati el procés.

Hem arribat a un acord amb la propietat. Tenim una taxació professional, també signada per l’arquitecte municipal, i la propietat ha entès que l’Ajuntament no pot entrar a negociar, que el procediment està regulat per llei, però sí que, per tots, és més fàcil arribar a una expropiació de mutu acord i evitar-ne una de forçosa. Un cop es modifiqui el pressupost del 2023 i es pugui fer la transferència a Gestvia, podrà procedir a l’expropiació.

L’empresa municipal de mobilitat té delegades les responsabilitats de liderar i gestionar el projecte de construcció de l’aparcament de Can Saleta, al que es va comprometre l’Ajuntament de Calella davant el Departament de Salut per assegurar l’ampliació de l’hospital comarcal Sant Jaume.

L’operació ascendeix a 795.000 euros que, un cop rebut el vist i plau del plenari, es transferiran a Gestvia perquè executi les accions oportunes per obtenir la propietat de la finca i el seu enderroc posterior.

La proposta de modificació pressupostària servirà, no només transferir els 700.000 euros a Gestvia perquè pugui fer l’expropiciació de la parcel·la, sinó dotar-ho amb 95.000 euros més per l’enderroc de la finca i que es pugui iniciar la construcció de l’aparcament.

La modificació de crèdit per dotar la partida destinada a l’expropiació i enderroc de l’Hostal Univers s’obté del romanent de tresoreria de l’àrea de via pública. L’alcalde Marc Buch ha recordat que, mentrestant, ja s’ha encarregat la redacció del projecte de nou aparcament a Can Saleta – que tindrà capacitat per a 400 vehicles –, amb el qual es podrà disposar de l’estudi de viabilitat econòmica per demanar el finançament per endagar l’obra.

Compartir

Potser t'interessa

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *